ประกาศการออกสลากหมายเลขที่ได้รับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2015-06-09 11:50:09

ประกาศการออกสลากหมายเลขที่ได้รับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอประกาศการออกสลากหมายเลขที่ได้รับรางวัล
สลากบำรุงกาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตามรายละเอียดดังนี้

รางวัลที่ ๑ รถยนต์โตโยต้า ยาริส (๒รางวัล)
๒ ๑ ๔ ๐ ๑
๔ ๘ ๗ ๘ ๔

รางวัลที่ ๒ ตู้เย็นขนาด ๒๐ คิว (๓รางวัล)
๐ ๑ ๓ ๓ ๔
๔ ๕ ๗ ๒ ๒
๔ ๐ ๗ ๖ ๕

รางวัลที่ ๓ โทรทัศน์ LED (๔รางวัล)
๐ ๑ ๑ ๐ ๔
๔ ๘ ๖ ๒ ๗
๓ ๔ ๐ ๕ ๙
๐ ๔ ๓ ๒ ๖

รางวัลเลขท้าย ๓ ตัว (๑๐๐รางวัล)
สลากที่ลงท้ายด้วยหมายเลข ๘ ๕ ๖ ติดต่อยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัลที่
สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๖๐ ๑๐๕๕
(หากไม่มารับรางวัล ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และมอบรางวัลนั้นให้สภากาชาดไทย)