น.ศ. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร.สส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและการประกวดแฟชั่นโชว์
SSRU admin
2015-07-02 13:25:47

น.ศ. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร.สส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและการประกวดแฟชั่นโชว์

น.ศ. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร.สส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและการประกวดแฟชั่นโชว์ The Platinum Young Stylist Contest 2015 ณ ศูนย์การค้าแพลทินั่ม
(13 มิถุนายน 2558) เดอะ แพลทินั่ม แฟชั่น มอลล์ ได้จัดการประกวดการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและการประกวดแฟชั่นโชว์ The Platinum Young Stylist Contest 2015 ณ ศูนย์การค้าแพลทินั่ม โดยทีม Monochrome กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร.สส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในเวทีการประกวดดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และประชาคมชาวสวนสุนันทา ที่มีความสามารถและศักยภาพตามเช่นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

ที่มา: นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา