ศูนย์วิทยบริการ จัดโครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้วย EDS (EBSCO Dicovery Service)
SSRU admin
2015-07-02 13:13:36

ศูนย์วิทยบริการ จัดโครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้วย EDS (EBSCO Dicovery Service)

ที่มา: ศูนย์วิทยาบริการ
ผู้นำเสนอข่าว: ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ