นักศึกษา วจก. คว้าตำแหน่ง ดาว-เดือน มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
SSRU admin
2015-10-27 14:54:41

นายภาคภูมิโภคสวัสดิ์หรือน้องโบ้ทและนางสาวมยุราจันทร์ตรีหรือน้องเมย์สองนักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคว้าตำแหน่งดาวและเดือนหรือ SSRU AMBASSADORS 2015 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา 2558 ในกิจกรรมแก้วรวมช่อภายใต้ชื่องาน

เล่าขานตำนานกำแพงแดงรอบตัดสินเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ณอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 นอกจากนี้นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายดังนี้รางวัลรองอันดับ 2 ดาวและเดือนมหาวิทยาลัยได้แก่นายฐาปกรณ์บุญสมหรือน้องเท่จากสาขาวิชาการบัญชีและนางสาวนัตยาทองเสนหรือน้องเพลงขวัญจากการจัดการศึกษาภาคพิเศษโครงการภาคสมทบรางวัล Mr.PopularVoteได้แก่นายอัษฎาเปรมเพ็ชรหรือน้องเติ้ลและ Miss Popular Vote ได้แก่นางสาวเบญจพรแก้ววิลาศหรือน้องเบญจากกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับตำแหน่งและรางวัลในครั้งนี้ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวจะเป็นนักศึกษาต้นแบบทำหน้าที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์อัตลักษณ์และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าทรงปัญญาศรัทธาธรรมนำสังคม Wisdom Faith and Social Leadership”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ประทีปวจีทองรัตนาคณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าว