สวนสุนันทา PR เชิงรุก
SSRU admin
2017-02-02 15:58:14

สวนสุนันทา PR เชิงรุก รศ.ดร.ฤๅเดช. เกิดวิชัย อธิการบดี. ย้ำ S M C R การสื่อสารที่หวังผลการรับรู้ และความเข้าใจอันดี หัวใจของนักประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมประชาสัมพันธ์ เชิงรุกผ่านสื่อ Social media ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เดอะเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี : ขอบพระคุณภาพโดย ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ / นายณัฐพล พัชรนันท์จินดา