นศ.ศิลปกรรมสร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 201
SSRU admin
2015-07-02 10:02:02

เครือสหพัฒน์ได้จัดการประกวด Saha Group BangkokYoung Designer Awards 2015 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เพื่อเปิดเวทีสู่นักออกแบบมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อการแข่งขัน “FunctionFashion Future” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายอนุรักษ์ ใจดี และนายอาริฟ เจ๊ะหวาง นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาทและแพคเจกเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และประชาคมชาวสวนสุนันทา ที่มีความสามารถและศักยภาพตามเช่นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ