มร.สส.บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวาคม
SSRU admin
2015-11-04 15:09:59

3 พฤศจิกายน2558 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนืื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5