มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม : Smart Archetype University of the Society

กิจกรรม

22 เม.ย.

สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28 มี.ค.

โครงการ Library 4.0 : ชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด

ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ ศูนย์วิทยบริการ
20 มี.ค.

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

ณ ห้องศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์วิทยบริการ
13 มี.ค.

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

ห้องศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์วิทยบริการ)
8 มี.ค.

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

ณ ห้องศูนย์พุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์วิทยบริการ)