มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม : Smart Archetype University of the Society

กิจกรรม

2 ส.ค.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

หอประชุมสุนันทานุสรณ์
19 ก.ค. - 20 ก.ค.

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ...

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
19 ก.ค.

หล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา

อาคารสายสุทธานภดล
25 มิ.ย.

พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ถวายแด่ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ ...

อาคารสายสุทธานภดล
18 มิ.ย.

วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ในวาระวันครบรอบการก่อตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ...

ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติ