บรรยากาศงานประเพณีลอยกระทง ณ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม
SSRU admin
2015-11-30 10:31:26

บรรยากาศงานประเพณีลอยกระทง ณ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.นครปฐม


ที่มา : IT CLS
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา