โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560
SSRU admin
2017-03-23 09:27:03

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560


อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม บริจาคสิ่งของ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับ โรงเรียนวัดกระแชง  ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายบริการวิชาการ ได้ลงพื้นที่จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2560 ณ โรงเรียนวัดกระแชง  ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ และมีนางสุนันท์ บุญศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ ปลัดอำเภอบางไทร พร้อมคณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา และยาสามัญประจำบ้านให้กับโรงเรียน และร่วมกับคณะครู และนักเรียนของโรงเรียนวัดกระแชง ปลูกต้นแก้วเจ้าจอม ต้นมะฮอกกานี การทาสีบันได การซ่อมแซมและทาสีโต๊ะอาหาร การย้ายห้องพยาบาล และกิจกรรมนันทนาการแก่น้องๆนักเรียน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สร้างรอยยิ้มแก่ผู้ร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้

ที่มา :  ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา