ชาวสวนสุนันทาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระวิมาดาเธอฯ
SSRU admin
2015-06-25 16:23:28

วานนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 86 ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 24 มิถุนายน 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ธีระดา ภิญโญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์เกษียณ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในโอกาสนี้ ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ศาสตร์คู่กุลสตรี สุนทรีย์แห่งรสชาติ” ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสายสุทธานภดล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป